mod, median, min dan julat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal dan menentukan mod, median, min dan julat daripada data tak terkumpul
Latihan untuk topik ini