Sejarah

Bab 4 : Sistem Persekutuan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Sistem Persekutuan di negara kita.
Sistem Persekutuan merujuk kepada hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Kita akan memerihalkan latar belakang sistem ini di negara kita, termasuk sejarah dan asas penubuhannya.

Selain itu, kita juga akan menjelaskan mengenai bidang kuasa yang dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Kita akan mempelajari perbezaan antara kedua-dua kerajaan ini dan bagaimana mereka bekerjasama dalam memerintah negara kita.

Dengan memahami sistem ini, kita akan dapat menghargai pentingnya kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam membangunkan negara kita.
Topik dalam bab ini