Perniagaan

Bab 1 : Pengurusan sumber manusia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Perniagaan
Pengurusan sumber manusia merujuk kepada pengendalian dan pengurusan tenaga kerja dalam sesebuah perniagaan. Ia melibatkan proses merekrut, mengambil, melatih, memotivasikan, dan mempertahankan pekerja. Peranan pengurusan sumber manusia sangat penting dalam sesebuah perniagaan kerana ia membantu meningkatkan prestasi pekerja dan keseluruhan keberkesanan organisasi.

Pengurusan sumber manusia memainkan beberapa peranan penting dalam sesebuah perniagaan. Pertama, ia bertanggungjawab untuk memastikan bahawa organisasi mempunyai pekerja yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Kita perlu memastikan bahawa pekerja mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Selain itu, pengurusan sumber manusia juga bertanggungjawab untuk memastikan kepuasan pekerja. Kita perlu memastikan bahawa pekerja merasa dihargai dan diberi ganjaran yang adil. Ini akan membantu meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja.

Pengurusan sumber manusia juga memainkan peranan penting dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Kita perlu memastikan bahawa organisasi mempunyai strategi pembangunan sumber manusia yang berkesan. Ini termasuk melatih pekerja, mempromosikan kepelbagaian, dan memastikan kepatuhan kepada undang-undang buruh.

Dalam pembangunan perniagaan, pengelolaan sumber manusia juga penting. Kita perlu memastikan bahawa organisasi mempunyai proses pengurusan prestasi yang berkesan, sistem ganjaran yang adil, dan budaya kerja yang positif. Ini akan membantu meningkatkan prestasi pekerja dan keberkesanan organisasi secara keseluruhan.