Pendidikan Moral

Bab 12 : Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Pelajar akan belajar tentang "Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa." Topik ini merangkumi pengertian hubungan antarabangsa dan mendalami hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar. Pelajar akan memahami kepentingan mengekalkan hubungan ini dan faedah yang mereka bawa kepada negara. Mereka akan meneroka cabaran yang dihadapi Malaysia dalam mengekalkan hubungan antarabangsa dan membangunkan pemahaman tentang emosi peribadi yang terlibat dalam usaha diplomatik. Selain itu, pelajar akan memahami kepentingan mengamalkan kerjasama dalam kehidupan seharian untuk memupuk hubungan antarabangsa dengan berkesan.
Nota Ringkas