Pendidikan Moral

Bab 10 : Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian Hidup

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik "Pengurusan Kewangan Secara Beretika," pelajar akan belajar tentang pelbagai sumber etika pemerolehan kewangan dan cara mengurus kewangan mereka secara beretika. Mereka akan memahami kepentingan pengurusan kewangan yang beretika, mengiktiraf kesan positifnya terhadap kesejahteraan peribadi dan integriti masyarakat. Selain itu, pelajar akan meneroka kemungkinan akibat daripada amalan kewangan yang tidak beretika. Melalui pembelajaran ini, mereka akan membangunkan penghargaan untuk membuat keputusan kewangan yang bertanggungjawab, menyatakan rasa kepuasan dalam mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika, dan memperoleh pandangan praktikal dalam melaksanakan strategi kewangan beretika dalam kehidupan mereka.
Nota Ringkas