Pendidikan Moral

Bab 4 : Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang kepentingan sumber yang boleh dipercayai dan maklumat yang tepat untuk mempromosikan kesejahteraan global. Mereka akan diperkenalkan dengan pelbagai contoh sumber yang sah dan maklumat yang boleh dipercayai yang menyumbang kepada kemajuan dunia. Pelajar juga akan meneroka prosedur dan kaedah untuk menggunakan sumber ini dengan berkesan dan menyebarkan maklumat untuk memupuk kebajikan global. Selain itu, topik ini akan menyelidiki potensi bahaya menggunakan sumber yang tidak boleh dipercayai dan menyebarkan maklumat salah, menonjolkan implikasi tindakan sedemikian terhadap kesejahteraan global. Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan mereka dalam menggunakan dan berkongsi maklumat secara bertanggungjawab untuk mempromosikan dunia yang lebih makmur dan selamat untuk semua.
Nota Ringkas