Pendidikan Moral

Bab 3 : Kerohanian Membentuk Individu Bermoral

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari tentang kepentingan nilai kerohanian dalam membentuk individu yang bermoral. Mereka akan dapat mengenal pasti ciri-ciri individu yang menjunjung nilai kerohanian dan memahami kepentingan pemupukan nilai tersebut. Pelajar akan meneroka kaedah untuk meningkatkan nilai kerohanian mereka, yang akan memberi kesan positif kepada tingkah laku moral mereka dalam kehidupan seharian. Selain itu, mereka akan mendapat gambaran tentang implikasi pengabaian nilai kerohanian dan mengalami perkaitan yang lebih mendalam dengan kerohanian mereka apabila menerima prinsip ini dalam kehidupan mereka.
Nota Ringkas