Ekonomi

Bab 1 : Ekonomi dan kerajaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Ekonomi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang peranan kerajaan dalam ekonomi. Pertama, kita akan belajar tentang peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam ekonomi dengan menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur. Selain itu, kerajaan juga menjadi majikan yang memberikan pekerjaan kepada rakyat.

Kemudian, kita akan mempelajari tentang penunjuk ekonomi. Penunjuk ekonomi adalah data dan statistik yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi negara. Contohnya termasuk kadar pertumbuhan ekonomi, kadar pengangguran, dan inflasi. Penunjuk ini membantu kerajaan dan pelabur untuk membuat keputusan ekonomi yang bijak.

Terakhir, kita akan mempelajari tentang alat dasar ekonomi. Alat dasar ekonomi merujuk kepada tindakan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan mengurangkan eksternaliti negatif. Kerajaan menggunakan alat seperti cukai, subsidi, dan peraturan untuk mengawal pengeluaran dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi. Selain itu, kerajaan juga mengawal eksternaliti negatif seperti pencemaran alam sekitar melalui undang-undang dan peraturan.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan memahami peranan penting kerajaan dalam ekonomi, bagaimana penunjuk ekonomi membantu kita mengukur prestasi ekonomi, dan bagaimana kerajaan menggunakan alat dasar ekonomi untuk mengawal dan mempengaruhi ekonomi negara.
Video
Video
Hasil Kerajaan
Bahasa Inggeris AZLIN
Video
Dasar Kewangan
Bahasa Inggeris AZLIN