Ekonomi

Bab 1 : Ekonomi dan kerajaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Ekonomi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang peranan kerajaan dalam ekonomi. Pertama, kita akan belajar tentang peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam ekonomi dengan menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur. Selain itu, kerajaan juga menjadi majikan yang memberikan pekerjaan kepada rakyat.

Kemudian, kita akan mempelajari tentang penunjuk ekonomi. Penunjuk ekonomi adalah data dan statistik yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi negara. Contohnya termasuk kadar pertumbuhan ekonomi, kadar pengangguran, dan inflasi. Penunjuk ini membantu kerajaan dan pelabur untuk membuat keputusan ekonomi yang bijak.

Terakhir, kita akan mempelajari tentang alat dasar ekonomi. Alat dasar ekonomi merujuk kepada tindakan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan mengurangkan eksternaliti negatif. Kerajaan menggunakan alat seperti cukai, subsidi, dan peraturan untuk mengawal pengeluaran dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi. Selain itu, kerajaan juga mengawal eksternaliti negatif seperti pencemaran alam sekitar melalui undang-undang dan peraturan.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan memahami peranan penting kerajaan dalam ekonomi, bagaimana penunjuk ekonomi membantu kita mengukur prestasi ekonomi, dan bagaimana kerajaan menggunakan alat dasar ekonomi untuk mengawal dan mempengaruhi ekonomi negara.
Live tuition recordings
Recording
Dasar Kewangan

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 26 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Belanjawan dan Dasar Kewangan

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 19 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Alat Dasar Ekonomi

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 12 Jun 2024 09:00 pm
Recording
KDNK Sebagai Alat Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 05 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 29 May 2024 09:00 pm
Recording
Pegangguran

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 22 May 2024 09:00 pm
Recording
Penunjuk Ekonomi

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 15 May 2024 09:00 pm
Recording
Peranan Kerajaan Untuk Mencapai Objektif Makroekonomi Negara

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 01 May 2024 09:00 pm
Recording
Ekonomi dan Kerajaan

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 24 Apr 2024 09:00 pm
Video
Video
Hasil Kerajaan
Bahasa Inggeris AZLIN
Video
Dasar Kewangan
Bahasa Inggeris AZLIN