Sejarah

Bab 9 : Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Bab ini membincangkan tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita akan mempelajari mengenai kepentingan mempertahankan kedaulatan negara dan peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

Perlembagaan ini penting kerana ia menetapkan undang-undang dan prinsip-prinsip asas negara kita. Kita akan memahami bagaimana perlembagaan ini melindungi hak-hak kita sebagai rakyat Malaysia dan menjamin kestabilan politik dan sosial negara.

Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pula bertanggungjawab untuk memastikan perlembagaan ini dihormati dan dilaksanakan dengan adil. Mereka menjalankan tugas penting dalam menjaga kestabilan negara dan memastikan keadilan dalam sistem pemerintahan.