Pendidikan Moral

Bab 10 : Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Pelajar akan belajar tentang Pengurusan Kewangan Beretika, merangkumi maksud perbelanjaan beretika, kaedah mengurus kewangan secara beretika, kepentingannya untuk kesejahteraan keseluruhan, kemungkinan akibat daripada perbelanjaan tidak beretika, aspek emosi pengurusan kewangan beretika, dan integrasi praktikal amalan kewangan beretika ke dalam kehidupan seharian.
Nota Ringkas