Pendidikan Moral

Bab 9 : Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Pelajar akan belajar tentang memupuk perpaduan dalam masyarakat yang pelbagai dengan pelbagai agama, etnik, budaya dan bahasa. Mereka akan meneroka contoh amalan perpaduan, peranan agensi dalam memupuk perpaduan, dan kepentingan amalan tersebut. Mereka juga akan memahami cabaran dalam menggalakkan perpaduan dan menyatakan emosi yang terikat dengan mengamalkannya. Di samping itu, pelajar akan menemui strategi untuk menerima kewujudan bersama yang harmoni dalam kehidupan seharian dalam komuniti yang pelbagai budaya.
Nota Ringkas