Pendidikan Moral

Bab 5 : Mantap Integriti Mantaplah Jati Diri

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang "Integriti Individu," yang merujuk kepada integriti peribadi. Mereka akan memahami konsep integriti individu, kepentingannya dalam semua tindakan, dan akibat bertindak tanpa integriti. Pelajar juga akan meneroka aspek emosi mengamalkan integriti dan mencari cara untuk memasukkan integriti individu ke dalam kehidupan seharian mereka. Topik ini bertujuan untuk menyemai rasa tingkah laku beretika, kejujuran, dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan pelajar.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas