Pendidikan Islam

Bab 6 : Akhlak Islamiyah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang 'Akhlak Islamiyah' yang memfokuskan kepada pembinaan akhlak dan tingkah laku yang baik. Kami akan belajar bagaimana untuk merumus dan mengamalkan sikap dan tingkah laku yang betul dengan cara yang hormat dan konsisten. Kami juga akan mengkaji konsep Khauf (takut kepada Allah) dan Raja' (berharap kepada Allah) dan bagaimana menerapkannya dengan cara yang hormat dan konsisten. Di samping itu, kita akan belajar tentang etika terhadap individu yang sakit dan kurang upaya serta cara mengamalkannya secara terhormat dan konsisten. Akhir sekali, kita akan meneroka konsep Wasatiyyah (kesederhanaan) dan cara menerapkannya secara terhormat dan konsisten. Kami akan membincangkan maksud dan bukti daripada nas agama untuk berkelakuan betul, serta tuntutan berkelakuan betul dalam pelbagai situasi.