Pendidikan Islam

Bab 5 : Sirah dan Tamadun Islam

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Untuk memahami bab, kita perlu fokus pada kepimpinan Khulafa Ar Rasyidin serta pemerintahan kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Kita perlu mengenal pasti kefahaman terhadap sistem pemerintahan mereka dan mengamalkan nilai-nilai yang boleh diambil sebagai ikhtibar. Selain itu, kita perlu memahami keunggulan tokoh empat mazhab dan mengaplikasikan nilai-nilai yang mereka anut secara beradab dan istiqamah. Dengan memahami ciri kepimpinan Khulafa Ar Rasyidin dan era pemerintahan kerajaan Islam, kita dapat memperkukuhkan kefahaman terhadap sejarah Islam dan mengambil iktibar daripadanya.
Latihan untuk bab ini