Fizik

Bab 3 : Kegravitian

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Fizik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang graviti. Kita akan mulakan dengan memahami Hukum Kegravitian Semesta Newton, yang menerangkan bagaimana objek menarik antara satu sama lain. Kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum ini, seperti mengira daya graviti antara dua objek statik di Bumi atau antara Bumi dan satelit.

Seterusnya, kita akan mengkaji Hukum Kepler, yang menerangkan pergerakan planet dan jasad angkasa yang lain. Kita akan belajar tentang Hukum Kepler Pertama, Kedua, dan Ketiga, dan cara ia membantu kita memahami pergerakan objek di angkasa. Kita juga akan meneroka Hukum Ketiga Kepler, yang mengaitkan tempoh dan jarak orbit planet.

Akhir sekali, kita akan memberi tumpuan kepada satelit buatan manusia. Kita akan belajar bagaimana satelit mengekalkan orbitnya pada ketinggian tertentu dengan melaraskan halajunya. Kita juga akan membincangkan perbezaan antara satelit geopegun dan bukan geopegun dan kegunaannya dalam komunikasi.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang graviti, Hukum Kepler, dan satelit buatan manusia. Kita akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Hukum Graviti Newton dan memahami prinsip di sebalik orbit satelit.
Eksperimen
Video
Tarikan Graviti dan Orbit
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Gravity Force Lab
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video