Prinsip Perakaunan

Bab 6 : Imbangan duga

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang Imbangan Duga dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Imbangan Duga adalah proses untuk memastikan bahawa jumlah baki debit dan baki kredit dalam Buku Tunai, Buku Tunai Runcit, dan lejar adalah seimbang. Kita boleh menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit secara manual atau menggunakan aplikasi TMK.

Selain itu, kita juga akan mempelajari hubungan antara Imbangan Duga, Inventori Akhir, dan Penyata Kewangan. Inventori merujuk kepada barang-barang yang masih ada dalam stok syarikat. Kita akan mempelajari maksud sistem inventori berkala dan sistem inventori berterusan. Sistem inventori berkala adalah apabila stok dihitung pada akhir tempoh tertentu, manakala sistem inventori berterusan adalah apabila stok dihitung secara berterusan.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami pentingnya Imbangan Duga dalam menjaga keseimbangan kewangan syarikat. Kita juga akan dapat mengenal pasti hubungan antara Imbangan Duga, Inventori Akhir, dan Penyata Kewangan.