Ekonomi

Bab 4 : Pengeluaran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Ekonomi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pengeluaran dalam ekonomi. Pengeluaran merujuk kepada jumlah wang yang dikeluarkan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Kita juga akan mempelajari fungsi pengeluaran jangka pendek, di mana pengeluaran akan berubah mengikut perubahan dalam pendapatan dan harga.

Selain itu, kita juga akan memahami konsep produktiviti dan eksternaliti. Produktiviti merujuk kepada jumlah output yang dihasilkan daripada input yang digunakan. Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti, seperti teknologi, modal manusia, dan keadaan alam sekitar. Kita juga akan mempelajari tentang eksternaliti, di mana tindakan pengeluaran seseorang boleh memberi kesan kepada orang lain atau alam sekitar.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat mengenal pasti dan memahami konsep pengeluaran, kos, dan hasil dalam ekonomi. Kita juga akan dapat memahami bagaimana pengeluaran dan produktiviti mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.