Ekonomi

Bab 3 : Wang, Bank dan Pendapatan Individu

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Ekonomi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang wang, bank, dan pendapatan individu. Pertama, kita akan mempelajari fungsi wang, seperti sebagai alat pertukaran dan penyimpan nilai. Kita juga akan belajar tentang fungsi bank pusat, seperti mengawal bekalan wang dan mengekalkan kestabilan kewangan negara.

Kemudian, kita akan mempelajari tentang pendapatan individu. Kita akan mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor, seperti sektor pertanian, industri, dan perkhidmatan. Kita juga akan memahami kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia, seperti sektor perkhidmatan yang semakin berkembang.

Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan pendapatan individu. Kita akan mempelajari konsep pendapatan boleh guna, di mana pendapatan digunakan untuk memenuhi keperluan asas dan kehendak. Kita juga akan memahami potongan wajib, seperti cukai pendapatan dan KWSP, yang perlu dibayar oleh individu.

Dengan memahami topik-topik ini, kita akan dapat mengenali peranan wang dan bank dalam ekonomi, memahami jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor, dan menguruskan pendapatan individu dengan bijak. Semoga panduan belajar ini membantu kita dalam memahami bab 'Wang, Bank dan Pendapatan Individu' dalam mata pelajaran Ekonomi.