Kimia

Bab 7 : Kadar Tindak balas

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang kadar tindak balas dalam kimia. Kita akan mulakan dengan mengklasifikasikan tindak balas cepat dan lambat yang berlaku dalam kehidupan seharian kita dan memahami maksud kadar tindak balas.

Seterusnya, kita akan menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas melalui eksperimen, termasuk saiz bahan tindak balas, kepekatan, suhu, dan penggunaan mangkin. Kita juga akan meneroka aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan harian dengan contoh.

Akhir sekali, kita akan belajar tentang teori perlanggaran dan cara ia menerangkan tenaga pengaktifan menggunakan contoh kehidupan sebenar.
Eksperimen
Video
Sifat Gas
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris