Kimia

Bab 4 : Jadual berkala Unsur

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Jadual Berkala Unsur. Kita akan mengkaji perkembangan sejarah jadual dan memahami prinsip asas di sebalik susunan unsur. Kita juga akan meneroka Jadual Berkala moden dan mempelajari bagaimana kedudukan unsur berkaitan dengan nombor protonnya.

Seterusnya, kita akan memberi tumpuan kepada unsur Kumpulan 18, juga dikenali sebagai gas mulia. Kita akan membincangkan sifat dan kestabilan lengai mereka, serta perubahan dalam sifat fizikal mereka semasa kita bergerak ke bawah kumpulan.

Seterusnya, kita akan mengkaji unsur Kumpulan 1, juga dikenali sebagai logam alkali. Kita akan memerhatikan perubahan fizikal yang berlaku semasa kita bergerak ke bawah kumpulan dan menjalankan eksperimen untuk menyiasat sifat kimia mereka dengan air, gas oksigen dan klorin.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang Jadual Berkala Unsur dan ciri-ciri unsur dalam Kumpulan 18 dan 1.
Live tuition recordings
Recording
periodic table

Tutor: Sir Aiman

Rabu 05 Jun 2024 09:00 pm
Recording
periodic table

Tutor: Sir Aiman

Jumaat 07 Jun 2024 08:00 pm
Recording
periodic table

Tutor: Sir Aiman

Rabu 29 May 2024 09:00 pm
Recording
Periodic Table

Tutor: Sir Aiman

Jumaat 31 May 2024 08:00 pm
Recording
periodic table

Tutor: Sir Aiman

Rabu 22 May 2024 09:00 pm
Recording
periodic table

Tutor: Sir Aiman

Jumaat 24 May 2024 08:00 pm
Recording
Group 17

Tutor: Sir Aiman

Jumaat 17 May 2024 08:00 pm
Recording
Development of Periodic Table of Elements

Tutor: Sir Aiman

Jumaat 03 May 2024 08:00 pm
Recording
Revision Chemistry F4 Chapter 4 : Periodic Table

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 05 Jan 2024 08:00 pm
Recording
Revision Chemistry F4 Chapter 4 : Periodic Table

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 27 Dec 2023 09:00 pm
Recording
Revision Chemistry F4 Chapter 4 : Periodic Table

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 29 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Recap Chemistry F4 Chapter 4 : Periodic Table

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 13 Dec 2023 09:00 pm
Recording
Bab 4 : Jadual Berkala Unsur

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 28 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 4: Periodic Table of Elements

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 30 Jun 2023 08:00 pm
Recording
Bab 4 : Jadual Berkala Unsur

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 21 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 4: Periodic Table of Elements

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 23 Jun 2023 08:00 pm
Recording
Bab 4 : Jadual Berkala Unsur

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 14 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 4: Periodic Table of Elements

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 16 Jun 2023 08:00 pm
Recording
Bab 4 : Jadual Berkala Unsur

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 07 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 4: Periodic Table of Elements

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 09 Jun 2023 08:00 pm
Recording
Chapter 4: Periodic Table of Elements

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 02 Jun 2023 08:00 pm
Eksperimen
Video
Membina Atom
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Latihan untuk bab ini