Kimia

Bab 4 : Jadual berkala Unsur

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Jadual Berkala Unsur. Kita akan mengkaji perkembangan sejarah jadual dan memahami prinsip asas di sebalik susunan unsur. Kita juga akan meneroka Jadual Berkala moden dan mempelajari bagaimana kedudukan unsur berkaitan dengan nombor protonnya.

Seterusnya, kita akan memberi tumpuan kepada unsur Kumpulan 18, juga dikenali sebagai gas mulia. Kita akan membincangkan sifat dan kestabilan lengai mereka, serta perubahan dalam sifat fizikal mereka semasa kita bergerak ke bawah kumpulan.

Seterusnya, kita akan mengkaji unsur Kumpulan 1, juga dikenali sebagai logam alkali. Kita akan memerhatikan perubahan fizikal yang berlaku semasa kita bergerak ke bawah kumpulan dan menjalankan eksperimen untuk menyiasat sifat kimia mereka dengan air, gas oksigen dan klorin.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang Jadual Berkala Unsur dan ciri-ciri unsur dalam Kumpulan 18 dan 1.
Eksperimen
Video
Membina Atom
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video