Kimia

Bab 2 : Jirim dan Struktur Atom

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang jirim dan struktur atom. Kita akan mulakan dengan memahami konsep asas jirim, seperti cara menghuraikannya dan menerangkan perubahan dalam keadaannya.

Seterusnya, kita akan meneroka perkembangan model atom, termasuk zarah subatom yang terdapat dalam atom dan jisim dan cas relatifnya. Kita juga akan mengkaji struktur atom, termasuk nombor proton, nombor nukleon, dan bilangan elektron dalam atom.

Akhir sekali, kita akan belajar tentang isotop dan kegunaannya, termasuk cara menyimpulkan maksudnya dan mengira jisim atom relatif isotop.
Eksperimen
Video
Isotop dan Jisim Atom
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Resapan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris