Kimia

Bab 1 : Pengenalan Kepada Kimia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang perkembangan kimia dan kepentingannya dalam kehidupan seharian kita. Kita akan memahami kepentingan bioteknologi dan bagaimana ia memberi kesan kepada kehidupan kita. Kami juga akan meneroka bahan kimia yang berbeza yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita.

Seterusnya, kita akan mendalami penyiasatan saintifik dalam kimia. Kita akan belajar bagaimana mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji hipotesis dan memahami kaedah saintifik. Kita akan mengkaji secara khusus kesan suhu terhadap keterlarutan garam dalam air menggunakan kaedah saintifik.

Akhir sekali, kita akan memberi tumpuan kepada penggunaan, pengurusan, dan pengendalian radas dan bahan kimia di makmal. Kita akan mengenal pasti pelbagai jenis instrumen pelindung diri dan mempelajari tentang langkah keselamatan di makmal. Kita juga akan menunjukkan kaedah pengurusan dan pengendalian yang betul untuk radas dan bahan kimia.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang kepentingan kimia dalam kehidupan kita, cara menjalankan penyiasatan saintifik, dan cara mengendalikan radas dan bahan kimia di makmal dengan selamat.