Biologi

Bab 1 : Introduction to Biology and Laboratory Rules

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang pelbagai bidang dan kerjaya dalam biologi. Kita akan memahami maksud biologi dan meneroka pelbagai bidang pengajian, kerjaya, dan perkembangan dalam bidang berkaitan. Seterusnya, kita akan memberi tumpuan kepada keselamatan dan peraturan di makmal biologi. Kita akan belajar tentang peralatan pelindung diri dan fungsinya, serta mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang boleh dibuang di dalam sinki. Kita juga akan belajar tentang berkomunikasi dalam biologi. Kita akan berlatih berkomunikasi dengan menjalankan jadual berdasarkan data eksperimen dan memplot graf yang sesuai berdasarkan data daripada eksperimen. Akhir sekali, kita akan mendalami penyiasatan saintifik dalam biologi. Kita akan belajar cara mereka bentuk eksperimen untuk menyelesaikan masalah menggunakan kaedah penyiasatan saintifik. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang pelbagai bidang dan kerjaya dalam biologi, keselamatan dan peraturan makmal, komunikasi yang berkesan dalam biologi, dan kaedah penyiasatan saintifik.
Live tuition recordings
Recording
Introduction to Biology and Laboratory Rules

Tutor: Miss Aini

Jumaat 15 Mar 2024 09:00 pm