Sejarah

Bab 5 : Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Bab 'Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah' membincangkan tentang latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah serta peluasan kuasa rejim Brooke di Sarawak. Kita akan mempelajari bagaimana pemerintahan tempatan di kedua-dua negeri ini berfungsi sebelum kedatangan pentadbiran Barat. Kita juga akan memahami bagaimana rejim Brooke berjaya memperluas kuasa mereka di Sarawak melalui perjanjian dan penaklukan. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang peranan pentadbiran Barat dalam membentuk struktur politik dan ekonomi di Sarawak dan Sabah.