Pendidikan Moral

Bab 15 : Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pentingnya melindungi hak wanita, hak pengguna, hak orang kurang upaya, dan hak pekerja demi kesejahteraan bersama. Pertama, kita akan menyenaraikan hak-hak ini seperti hak untuk kesaksamaan, keselamatan, dan kebebasan. Kedua, kita akan memahami mengapa melindungi hak-hak ini penting. Melindungi hak pengguna memastikan produk dan perkhidmatan berkualiti serta menjaga kepentingan pengguna. Melindungi hak orang kurang upaya memastikan mereka mendapat akses yang sama dalam masyarakat. Melindungi hak pekerja memastikan kondisi kerja yang adil dan selamat. Dengan memahami dan melindungi hak-hak ini, kita dapat mencipta masyarakat yang adil dan harmoni.
Nota Ringkas