Pendidikan Moral

Bab 13 : Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang keselamatan di jalan raya dan tanggungjawab kita sebagai pengguna jalan. Kita akan mempelajari peraturan jalan raya dan undang-undang yang berkaitan. Kita juga akan membandingkan peraturan jalan raya dengan undang-undang jalan raya untuk memahami perbezaannya. Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami betapa pentingnya keselamatan di jalan raya dan bagaimana kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas