Pendidikan Moral

Bab 7 : Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Bab ini membincangkan tentang 'Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara'. Masyarakat penyayang sentiasa membantu orang yang memerlukan bantuan. Mereka juga menghormati hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi. Memperkukuh masyarakat penyayang adalah penting kerana ia dapat membina hubungan yang harmoni dan saling membantu antara ahli masyarakat. Selain itu, masyarakat penyayang juga dapat membantu meningkatkan kualiti hidup kita dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh itu, kita perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai masyarakat penyayang agar dapat membentuk masyarakat yang lebih baik dan penyayang.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas