Pendidikan Moral

Bab 4 : Tanggungjawab Diri Membentuk Keluarga Bahagia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang tanggungjawab diri dalam membentuk keluarga bahagia. Kita akan belajar cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga. Kita juga perlu menjaga adik-beradik dan memberi mereka kasih sayang. Melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga adalah penting kerana ia membantu mempereratkan hubungan keluarga dan mencipta keharmonian. Kita akan belajar menghargai peranan dan sumbangan setiap ahli keluarga dalam mencapai kebahagiaan keluarga.
Nota Ringkas