Pendidikan Islam

Bab 3 : Aqidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab 'Aqidah' Pendidikan Islam, kita akan belajar mengenai beberapa konsep penting. Pertama, kita akan mempelajari nama-nama Allah s.w.t Al-Qawiy dan Al-Qadir dan kita perlu memahami makna kedua nama ini dan mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Kedua, kita akan merumuskan keimanan kepada malaikat dan belajar bagaimana mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Ketiga, kita akan mempelajari keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah s.w.t dan cara mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Dalam topik ini, kita akan menyatakan maksud Al-Qawiy dan Al-Qadir serta dalil naqli yang berkaitan. Terakhir, kita akan mempelajari tentang kekuatan dan kekuasaan Allah s.w.t. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat memperkuat keimanan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.