Matematik

Bab 8 : Graf Fungsi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang fungsi dan grafnya. Fungsi adalah seperti mesin yang mengambil nombor dan memberikan nombor lain. Kita akan belajar cara mengenal pasti fungsi dengan melihat perwakilannya, seperti pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Kita juga akan belajar cara mentafsir dan melukis graf fungsi. Menjelang akhir bab ini, kita akan dapat memahami maksud fungsi dan mengenal pasti dan menganalisis grafnya dengan yakin.
Topik dalam bab ini
Eksperimen
Video
Pembina Fungsi
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Pembina Fungsi : Asas
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris