Sejarah

Bab 4 : Mengenali Tamadun

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab 'Mengenali Tamadun', kita akan mempelajari tentang Tamadun Awal Dunia dan sumbangannya.
Tamadun bermaksud perkembangan manusia dalam pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan budaya.
Dalam bahasa Yunani, tamadun bermaksud 'civilization', dalam bahasa Inggeris bermaksud 'civilization' dan dalam bahasa Arab bermaksud 'hadarah'.
Kita juga akan mempelajari konsep tamadun mengikut perspektif Barat dan Islam. Perspektif Barat menekankan kepada kemajuan sains dan teknologi, manakala perspektif Islam menekankan kepada keadilan, keharmonian dan kebaikan.
Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami sumbangan Tamadun Awal Dunia dalam membentuk dunia moden kita.
Topik dalam bab ini