Malay
SEJARAH KSSM TINGKATAN 3 Bab 5 : 5.3 Perluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British Di Sabah
Contributor : Sejarah@ICT Report this Video
Chapter : Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
Topic : Perluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah
Form 3 Sejarah
View all videos for Sejarah Form 3
Related videos
Multi-Level Quiz Sets

Assess yourself by staged practices

Register for a free Pandai account now