Kata Nama

 
DEFINISI KATA NAMA

Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, tempat atau benda dan menjadi unsur utama dalam frasa nama.
Kata nama terbahagi kepada kata nama am dan kata nama khas.

 

1.1  Kata Nama Am
 
DEFINISI KATA NAMA AM

Kata nama am ialah kata nama yang amnya digunakan untuk menyebut nama benda yang bernyawa dan nama benda yang tidak bernyawa.
Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada pangkal kata itu.
 
 
Benda Yang Bernyawa
Contoh: Binatang & Tumbuh-Tumbuhan
 
Binatang Tumbuh-Tumbuhan
ikan cendawan
 burung lalang
 kuda orkid
lembu rambutan
 
 
Benda Yang Tidak Bernyawa
Contoh: Benda &Tempat
 
Benda Tempat
pinggan hospital
tanah kampung
televisyen mahkamah
 
JENIS KATA NAMA AM

Kata nama am terbahagi kepada kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak.
Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dilihat, atau dapat dipegang, atau dapat dirasakan adanya.
Kata nama am abstrak ialah nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

 
Kata Nama Am Konkrit
Terdiri daripada kata asal dan kata terbitan.
 
Kata Asal Kata Terbitan
anyam anyaman
belia beliawan
kubur perkuburan
menteri kementerian
 
Kata Nama Am Abstrak
Terdiri daripada kata asal dan kata terbitan.
 
Kata Asal Kata Terbitan
baik   kebaikan
damai perdamaian
tahu pengetahuan
 
1.2  Kata Nama Khas
 
KATA NAMA KHAS

Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa.
Semua kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada pangkal kata itu.

 
Benda Yang Bernyawa
Contoh: Nama Manusia & Nama Binatang
 
Manusia Binatang
Anis Jalak (ayam)
Elizabeth Tan Putih (arnab)
Santesh Oyen (kucing)
 
Benda Yang Tidak Bernyawa
Contoh: Nama Tempat, Judul Buku & Nama Bangunan
 
Tempat Judul Buku
Langkawi Aku Anak Timur (novel)
London Kamus Peribahasa Melayu (buku)
Thailand Salina (novel)
 
Bangunan Benda
Menara Berkembar KLCC Myvi
Menara KL Iphone
A'Famosa Dell

 

1.3  Kata Nama Arah
 
KATA NAMA ARAH

Kata nama arah digunakan untuk menunjukkan hala atau kedudukan sesuatu.
Kata nama arah biasanya diletakkan sebelum frasa nama dan selepas kata sendi seperti dari, di, ke, dan sebagainya.

Contoh Contoh Ayat
antara
atas
barat
bawah
belakang
dalam
hadapan
hujung
kanan
kiri
luar
penjuru
samping
selatan
sisi
sudut
tengah
tepi
timur
utara
  1. Buku itu di atas meja.
  2. Di hadapan rumah saya ada sederet rumah kedai.
  3. Dari luar rumah lagi kedengaran suara adik menangis.
  4. Matahari terbit dari timur.
  5. Pondok itu terletak di antara dua petak sawah padi.
  6. Susun kerusi-kerusi itu di penjuru dewan sekolah.
  7. Si Comel tidur di bawah meja.
  8. Meja itu dialihkannya ke tepi dinding.
  9. Setiap kali Pak Tam keluar berburu, senapang patah itu sentiasa di sampingnya.