Kedudukan Agama lain dalam Perlembagaan

 
5.3 Kedudukan Agama Lain Dalam Perlembagaan
 
  • Perlembagaan Persekutuan memaktubkan bahawa agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai.
  • Rakyat mempunyai hak untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing.
 

Perlembagaan Persekutuan

Perkara 11 (1)

Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk pada fasal (4) mengembangkannya.

Perkara 11 (3) (a)

Tiap-tiap kumpulan agama berhak–
(a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri;...