Agama dan kepercayaan di Malaysia

 
5.1 Agama dan Kepercayaan di Malaysia
 

Agama di Malaysia

1. Agama Islam

 • agama yang merangkumi segala aspek kehidupan.
 • hanya menyembah Allah Yang Maha Esa.
 • dua teras kepercayaan:
  1. Rukun Islam
  2. Rukun Iman.
 • Kitab suci - al-Quran dan Hadis.

2. Agama Kristian

 • percaya bahawa agama ini dibawa oleh Jesus Christ.
 • hari Ahad dikhaskan sebagai hari untuk melakukan aktiviti keagamaan di gereja.
 • Kitab suci - Bible.

3. Agama Buddha

 • mengamalkan ajaran yang diasaskan oleh Siddharta Gautama. Beliau dikenali sebagai Buddha.
 • ajaran Buddha berasaskan Empat Kebenaran Mulia yang dapat dicapai melalui Jalan Lapan Lapis Mulia.
 • Kitab suci - Tipitaka.

4. Agama Hindu

 • mempercayai Hukum Karma yang berkaitan dengan kelakuan manusia semasa  hidup dan kelahiran semula selepas mati.
 • Kitab suci - Veda.

5. Agama Sikh

 • Diasaskan oleh Guru Nanak.
 • Terdiri daripada kaum Sikh.
 • Tradisi dan ajaran agama ini berkaitan dengan sejarah, masyarakat  dan budaya kaum Sikh.
 • Agama Sikh percaya kepada adanya satu Tuhan yang dinamakan Waheguru.
 • Kitab suci - Sri Guru Granth Sahib.

6. Ajaran Konfusius

 • Diasaskan oleh Kung Fu Tze.
 • percaya bahawa ajarannya menekankan prinsip moral yang  tinggi seperti perikemanusiaan, kesusilaan dan ketaatan kepada ibu bapa.
 • Ajaran ini terkandung dalam buku Analek.

7. Ajaran Tao

 • Diasaskan oleh Lao Tzu.
 • Percaya kepada kepentingan keharmonian hidup dengan alam semesta.
 • Kehidupan setiap manusia ditentukan oleh Tao yang bermaksud “jalan”.
 • Tao Te Ching merupakan buku yang mengandungi ajaran Tao.
 
 

Kepercayaan Masyarakat di Malaysia

 

1. Kepercayaan Masyarakat Orang Asli di Semenanjung

 • Masyarakat Orang Ali suku Mah Meri di Pulau Carey mengadakan upacara Puja Pantai untuk mendapatkan perlindungan dan pengampunan daripada semangat laut.
 • Masyarakat Orang Asli percaya bahawa penyakit disebabkan oleh kuasa jahat
 • Masyarakat Orang Asli suku Temiar dan suku Semai mengadakan upacara ritual untuk menghalau kuasa jahat

2. Kepercayaan Masyarakat di Sarawak dan Sabah

 • Masyarakat Iban mempercayai bahawa Petara (dewa) akan menyampaikan sebarang alamat dan petanda melalui mimpi dan bayangan.
 • Masyarakat Bisaya di Sarawak yang bekerja sebagai petani mempercayai kuasa ghaib.
 • Masyarakat Kadazandusun yang mempercayai Kinorohingan (Tuhan untuk meminta keselamatan dan perlindungan).
 • Masyarakat Bajau yang masih menjalankan upacara Ngeduang.