10-02: Peranan Tun Perak

 
10.2 Peranan Tun Perak

Peranan Tun Perak

1. Ketua Pembesar

 • Menjalankan tugas sultan apabila sultan gering atau ke luar negara
 • Menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka
 • Memastikan pelaksanaan undang-undang negeri Melaka dipatuhi

2. Penasihat Sultan

 • Menasihati sultan dalam hal ehwal pemerintahan
 • Menasihati sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam

3. Ketua Diplomat

 • Menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti China dan Siam
 • Menyambut kedatangan utusan dari negara luar seperti dari Pasai dan China ke Melaka
 • Menghantar rombongan persahabatan ke Siam

4. Panglima Tentera

 • Membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka
 • Mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam
 • Membantu Sultan Pasai yang menghadapi perang saudara