07-01: Kerajaan Melayu Awal di Alam Melayu

 
7.1 Kerajaan Melayu Awal di Alam Melayu
 

Kewujudan kerajaan Melayu awal dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti monumen yang memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha.

 
Abad Pertama

 

Kerajaan Funan

Tapak bandar Oc-Eo

 

Abad Kedua

 

Kerajaan Champa

Candi Po Nagar

 

Abad Kelima

 

Kerajaan Kedah Tua

Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang

 

Abad Keenam

 

Kerajaan Chih-Tu

Kerajaan Gangga Nagara

 

Abad Ketujuh

 

Kerajaan Srivijaya

Candi Muara Jambi

 

Abad Kesembilan

 

Kerajaan Mataram

Candi Prambanan

  

Abad ke-10

 

Kerajaan Santubong

Abad ke-13

 

Kerajaan Majapahit

Gapura Bajang Ratu

  

Abad ke-15

 

Kerajaan Beruas

 
Alam Melayu
Kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia.
 
 
Monumen
Bangunan yang dibina untuk memperingati peristiwa penting
 
 
Gapura
Pintu gerbang istana atau kuil