06-03: Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah

 
6.3 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
 

Kegiatan Sosial Zaman Prasejarah

1. Zaman Paleolitik

 • Hidup secara nomad dalam kelompok kecil
 • Tinggal di dalam gua
 • Mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas

2. Zaman Mesolitik

 • Hidup secara nomad dalam kelompok kecil
 • Tinggal di dalam gua, pesisir pantai atau muara sungai

3. Zaman Neolitik

 • Hidup menetap dalam kelompok yang besar
 • Membina petempatan di lembah sungai dan pesisir pantai

4. Zaman Logam

 • Hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar
 • Mempunyai ketua sebagai pemimpin
 • Mengamalkan adat dan upacara yang tersusun
 
Nomad
Kumpulan masyarakat yang selalu berpindah-randah dari satu tempat ke tempat lain
 
 

Kegiatan Ekonomi Zaman Prasejarah

1. Zaman Paleolitik

 • Menggunakan peralatan daripada batu
 • Mengutip hasil hutan dan memburu haiwan.
 • Berkongsi makanan

2. Zaman Mesolitik

 • Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya
 • Mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan.
 • Perkongsian makanan masih berlaku

3. Zaman Neolitik

 • Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi.
 • Bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah
 • Menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja

4. Zaman Logam

 • Menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam
 • Perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama
 • Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang
 • Menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar