05-04: Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara

 
5.4 Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara
 
 

Negara-negara Asia Tenggara

 • Malaysia
 • Singapura
 • Brunei
 • Filipina
 • Indonesia
 • Thailand
 • Laos
 • Kemboja
 • Myanmar
 • Timor Leste
 • Vietnam
 

Kesan terhadap Asia Tenggara

1. Kenaikan paras air laut di Pentas Sunda

 • pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara
 • aliran air sungai menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai
 • kewujudan petempatan baharu 

2. Berlaku pergerakan manusia dan haiwan

 • manusia bergerak ke kawasan lebih tinggi dan hidup berpindah randah dan akhirnya menetap
 • kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan
 
  Pentas Sunda  
     
  Kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan dataran dengan kepulauan.  
     
 
Kedudukan Pentas Sunda selepas Zaman Air Batu Akhir (Epok Holsen)
 
 

 

05-04: Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara

 
5.4 Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara
 
 

Negara-negara Asia Tenggara

 • Malaysia
 • Singapura
 • Brunei
 • Filipina
 • Indonesia
 • Thailand
 • Laos
 • Kemboja
 • Myanmar
 • Timor Leste
 • Vietnam
 

Kesan terhadap Asia Tenggara

1. Kenaikan paras air laut di Pentas Sunda

 • pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara
 • aliran air sungai menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai
 • kewujudan petempatan baharu 

2. Berlaku pergerakan manusia dan haiwan

 • manusia bergerak ke kawasan lebih tinggi dan hidup berpindah randah dan akhirnya menetap
 • kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan
 
  Pentas Sunda  
     
  Kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan dataran dengan kepulauan.  
     
 
Kedudukan Pentas Sunda selepas Zaman Air Batu Akhir (Epok Holsen)