05-02: Garis Masa Zaman Air Batu Akhir

 
5.2 Garis Masa Zaman Air Batu Akhir
 
 

Garis masa Zaman Air Batu Akhir berlaku pada Kala Kuaterner pada Epok Pleistosen dan Epok Holosen.

 

Epok Pleistosen - 2.5 juta hingga 11 700 tahun dahulu

Epok Holosen - 11 700 tahun dahulu hingga kini

 

Haiwan pada Epok Pleistosen

  • Mamot
  • Sloth
  • Harimau bertaring lengkung
 
 

 

05-02: Garis Masa Zaman Air Batu Akhir

 
5.2 Garis Masa Zaman Air Batu Akhir
 
 

Garis masa Zaman Air Batu Akhir berlaku pada Kala Kuaterner pada Epok Pleistosen dan Epok Holosen.

 

Epok Pleistosen - 2.5 juta hingga 11 700 tahun dahulu

Epok Holosen - 11 700 tahun dahulu hingga kini

 

Haiwan pada Epok Pleistosen

  • Mamot
  • Sloth
  • Harimau bertaring lengkung