05-01: Kenali Zaman Air Batu

 
5.1 Kenali Zaman Air Batu
 
 
Zaman Air Batu
 
Zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara.
 
Zaman Air Batu Akhir
 
Berlaku proses pengglasieran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi.
 
 • Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat.
 • Dalam sejarah dunia, Zaman Air Batu berlaku sebanyak lima kali
 
Kala Kuaterner
 
Zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu.
 
Epok
 
Subunit masa dari 70 juta tahun dahulu hingga kini.
 

Dua Epok Zaman Air Batu Akhir

1. Epok Pleistosen

 • Suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu
 • Manusia mula mengetahui cara membuat api
 • Tanah dataran menjadi lebih luas

2. Epok Holosen

 • Suhu bumi mula meningkat
 • Air batu mula mencair
 • Paras air laut meningkat
 

 

05-01: Kenali Zaman Air Batu

 
5.1 Kenali Zaman Air Batu
 
 
Zaman Air Batu
 
Zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara.
 
Zaman Air Batu Akhir
 
Berlaku proses pengglasieran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi.
 
 • Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat.
 • Dalam sejarah dunia, Zaman Air Batu berlaku sebanyak lima kali
 
Kala Kuaterner
 
Zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu.
 
Epok
 
Subunit masa dari 70 juta tahun dahulu hingga kini.
 

Dua Epok Zaman Air Batu Akhir

1. Epok Pleistosen

 • Suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu
 • Manusia mula mengetahui cara membuat api
 • Tanah dataran menjadi lebih luas

2. Epok Holosen

 • Suhu bumi mula meningkat
 • Air batu mula mencair
 • Paras air laut meningkat