03-05: Organisasi Sekolah

 
3.5 Organisasi Sekolah
 
  • Organisasi sekolah memudahkan pengurusan pentadbiran menjadi lebih teratur.
  • Pengurusan yang baik akan membawa kecemerlangan dan kejayaan kepada sekolah
 
Contoh Carta Organisasi Sekolah

 

SEK KEB BUKIT TADOK: Carta Organisasi

  • Pengurusan sekolah yang cekap memastikan sekolah dalam keadaan terurus
  • Murid perlu menghormati dan mematuhi arahan dan peraturan sekolah