03-01: Tempatku Menimba Ilmu

 
3.1 Tempatku Menimba Ilmu
 
 • Sekolah adalah tempat menimba ilmu
 • Pelbagai aktiviti diadakan di sekolah seperti:
  • Pertandingan sukan
  • Bercerita
  • Kuiz
  • Pidato
Nama Sekolah
 • Identiti sesebuah sekolah
 • Diambil sempena nama tempat, jalan atau tokoh yang terkenal
Alamat Sekolah
 • Mengandungi maklumat nama tempat, nama jalan, poskod dan nama negeri
 • Memudahkan kita mencari lokasi tersebut
Aliran sekolah di negara kita
 • Sekolah Kebangsaan (SK) - Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
 • Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) - Menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar