Amalan Berterima Kasih Terhadap Warga Sekolah

4.1  Amalan berterima kasih terhadap warga sekolah
 
 • Menyenaraikan cara berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Menjelaskan kepentingan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Menganalisis kesan mengabaikan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Mengekspresikan perasaan apabila dapat menunjukkan sikap berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Mengamalkan sikap berterima kasih terhadap warga sekolah.
 

1. Definisi: Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengikhtirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan, atau pemberian. 

2. Kita harus menghargai jasa dan sumbangan warga sekolah.

3. Cara berterima kasih dan menghargai warga sekolah:

 
Belajar bersungguh-sungguh
Memberi perhatian ketika guru mengajar
Memberi senyuman dan bersalam dengan pegawai sekolah
 

4. Kepentingan amalan berterima kasih:

 • Memupuk suasana harmoni di sekolah
 • Merapatkan hubungan sesama warga sekolah 
 • Menyemai sikap saling menghormati antara warga sekolah
 

Amalan Berterima Kasih Terhadap Warga Sekolah

4.1  Amalan berterima kasih terhadap warga sekolah
 
 • Menyenaraikan cara berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Menjelaskan kepentingan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Menganalisis kesan mengabaikan amalan berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Mengekspresikan perasaan apabila dapat menunjukkan sikap berterima kasih terhadap warga sekolah.
 • Mengamalkan sikap berterima kasih terhadap warga sekolah.
 

1. Definisi: Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengikhtirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan, atau pemberian. 

2. Kita harus menghargai jasa dan sumbangan warga sekolah.

3. Cara berterima kasih dan menghargai warga sekolah:

 
Belajar bersungguh-sungguh
Memberi perhatian ketika guru mengajar
Memberi senyuman dan bersalam dengan pegawai sekolah
 

4. Kepentingan amalan berterima kasih:

 • Memupuk suasana harmoni di sekolah
 • Merapatkan hubungan sesama warga sekolah 
 • Menyemai sikap saling menghormati antara warga sekolah