Akidah: Beriman dengan Kitab Allah

 

9

 Beriman dengan Kitab Allah

 Gambar sebuah rajah: Al-Quran KITAB PANDUAN BAGI UMAT ISLAM WAHYU ALLAH YANG MENGANDUNGI AJARAN ISLAM KITAB ALLAH YANG TERAKHIR KITAB YANG TERPELIHARA DARIPADA PENYELEWENGAN SEHINGGA HARI KIAMAT

Pengertian kitab
 • Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para Nabi dan rasul-Nya.
 • Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredhai Allah.
 
Al-Quran sebagai kitab panduan hidup
 • Al-Quran merupakan kitab panduan bagi umat Islam.
 • Al-Quran ialah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam.
 • Al-Quran merupakan kitab Allah yang terakhir.
 • Satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat.
 
 

Dalil Naqli

ya'ayuha aladhin 'amanuu eaminuu biallah warasulih walkitab aladhi nazal ealaa rasulih walkitab aladhi 'anzal min qabl ( surat alnisa' 136:4 )

Maksudnya : Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 

 
 

Nama Kitab Yang Wajib Kita Ketahui

Gambar sebuah rajah: 1. Zabur kepada Nabi Daud 2. Taurat kepada Nabi Musa 3. Injil kepada Nabi Isa 4. Al-Quran kepada Nabi Muhammad
 
 

Kesan Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah

Gambar sebuah rajah: 1. Iman semakin bertambah 2. Mendapat syafaat Al-Quran 3. Hidup menjadi tenang dan teratur 4. Masyarakat sejahtera 5. Dikasihi Allah
 
 

Bukti Keimanan Melalui Tindakan

 • Menunaikan solat lima waktu.
 • Menjadi seorang yang amanah.
 • Tidak berbohong.
 • Menutup aurat dengan sempurna.
 • Bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya.
 • Memelihara kesucian Al-Quran.
 • Tekun menuntut ilmu.
 • Mengamalkan akhlak mulia.