Adab Berkeluarga

6.2   Adab Berkeluarga
 
  • Didalam subtopik ini membincangkan tentang adab bersama keluarga, kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga dan akibat mengabaikan adab terhadap keluarga.
 
Adab Bersama Keluarga
 
1. Utamakan orang tua
2. Hormat menghormati
3. Mengunakan bahasa yang sopan
4. Saling menyayangi
5. Saling menziarahi
6. Ucapkan salam apabila bertemu
 
 
Kepentingan Mengamalkan Adab Terhadap Keluarga
 
1. Saling menyayangi
2. Merapatkan hubungan keluarga
3. Kebahagian keluarga terjamin
4. Mendapat rahmat Allah
 
 
Akibat Mengabaikan Adab Terhadap Keluarga
 
1. Hilang kasih sayang antara keluarga
2. Melambangkan peribadi yang buruk
3. Merenggangkan hubungan keluarga
4. Dimurkai oleh Allah