باب ٤: سماس کلاهيرن نبي محمد

سماس کلاهيرن نبي محمد

4.4

 

ڤريستيوا ڤنتيڠ سماس كلاهيرن نبي محمد

١. ڽالأن اڤي سمبهن ماجوسي د ڤرسي ترڤدم

٢. تياڠ ايستان قيسرا روبوه

٣. ڤاتوڠ برهالا سكليليڠ كعبه روبوه

٤. چهاي ترڠ مونچول سماس كلاهيرن بڬيندا