باب ٣: کونسيڤ کهمباءن دالم إسلام

کونسيڤ کهمباءن دالم إسلام

3.1

 

ڤڠرتين عباده

طاعة، ڤاتوه دان مرنداهكن ديري كڤد الله

توجوان مأنسي دچيڤتاكن اداله اونتوق برعباده كڤد الله


ڤمبهاڬين عباده

١. عباده خصوص - مڠرجكن صلاة فرض، برڤواسا بولن رمضان، منونايكن زكاة دان منونايكن حاج

٢. عباده عموم - ممبنتو اورڠ سوسه، ملاكوكن ڬوتوڠ رويوڠ دان سباڬايڽ