10-05: Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan

 
10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan
 
Wawasan Masa Hadapan
 • Bermaksud strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara.
 
Imej ini menunjukkan tiga komitmen Malaysia dalam mengekalkan kelestarian global. Terdapat tiga kotak merah dengan teks putih di dalamnya. Kotak pertama di sebelah kiri menyatakan
 
Komuniti ASEAN
 • Merupakan satu langkah menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi ASEAN
 • Memberikan fokus pada ekonomi, sosiobudaya dan keselamatan
 • Melalui komuniti keamanan, menjadi harapan agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin 
 • Hasrat sosiobudaya, agar integrasi antara negara anggota ASEAN dapat ditingkatkan 
 
Keselamatan Makanan
 • Mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN 
 • Membentuk Simpanan Beras Kecemasan ASEAN
 • Bekerjasama dengan anggota ASEAN  untuk menubuhkan Rizab Sekuriti Makanan ASEAN
 
Alam Sekitar
 • Malaysia dengan negara ASEAN mengambil langkah aktif untuk mengatasi isu alam sekitar
 • Dilaksanakan melalui Perjanjian ASEAN berkaitan dengan Pencemaran Jelebu Merentas Sempadan
 • Negara anggota disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang
 • Malaysia dan Singapura bekerjasama melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut untuk menangani isu jerebu
 
Zon Bebas Nuklear
 • Malaysia menandatangani SEANWFZ/ Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara 1995
 • Ini menekankan agar negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear
 • Malaysia bertindak untuk tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh atau mengadakan latihan di perairan negara

 

 
Kerelevanan Organisasi Antarabangsa
 • Pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC tidak mampu berfungsi dengan baik dalam mencapai matlamatnya melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun
 • Sidang Kemuncak KL 2019  - melibatkan 56 negara Islam dengan 450 perwakilan
 • Matlamat - untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu
 
Hak Asasi Manusia, Pelarian dan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI)
 • Membendung kemasukan PATI melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing bagi memelihara ketenteraman dan keselamatan negara
 • Malaysia dilantik sebagai ahli suruhanjaya UNHCR dari 1993-1995
 • SUHAKAM ditubuhkan pada 1999
 
Negara yang mempunyai kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB
 • Amerika Syarikat
 • Rusia
 • United Kingdom
 • Perancis
 • China
 
Kesimpulan
 • Malaysia melihat masa hadapan dengan positif.
 • Wawasan yang merangkumi pelbagai perkara menjadi asas penting bagi menghadapi masa hadapan demi kesejahteraan penduduk.
 • Pada peringkat serantau, satu wawasan jelas dilakukan melalui Komuniti ASEAN mahupun kerjasama keselamatan makanan.
 

 

 

 

10-05: Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan

 
10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan
 
Wawasan Masa Hadapan
 • Bermaksud strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara.
 
Imej ini menunjukkan tiga komitmen Malaysia dalam mengekalkan kelestarian global. Terdapat tiga kotak merah dengan teks putih di dalamnya. Kotak pertama di sebelah kiri menyatakan
 
Komuniti ASEAN
 • Merupakan satu langkah menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi ASEAN
 • Memberikan fokus pada ekonomi, sosiobudaya dan keselamatan
 • Melalui komuniti keamanan, menjadi harapan agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin 
 • Hasrat sosiobudaya, agar integrasi antara negara anggota ASEAN dapat ditingkatkan 
 
Keselamatan Makanan
 • Mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN 
 • Membentuk Simpanan Beras Kecemasan ASEAN
 • Bekerjasama dengan anggota ASEAN  untuk menubuhkan Rizab Sekuriti Makanan ASEAN
 
Alam Sekitar
 • Malaysia dengan negara ASEAN mengambil langkah aktif untuk mengatasi isu alam sekitar
 • Dilaksanakan melalui Perjanjian ASEAN berkaitan dengan Pencemaran Jelebu Merentas Sempadan
 • Negara anggota disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang
 • Malaysia dan Singapura bekerjasama melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut untuk menangani isu jerebu
 
Zon Bebas Nuklear
 • Malaysia menandatangani SEANWFZ/ Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara 1995
 • Ini menekankan agar negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear
 • Malaysia bertindak untuk tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh atau mengadakan latihan di perairan negara

 

 
Kerelevanan Organisasi Antarabangsa
 • Pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC tidak mampu berfungsi dengan baik dalam mencapai matlamatnya melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun
 • Sidang Kemuncak KL 2019  - melibatkan 56 negara Islam dengan 450 perwakilan
 • Matlamat - untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu
 
Hak Asasi Manusia, Pelarian dan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI)
 • Membendung kemasukan PATI melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing bagi memelihara ketenteraman dan keselamatan negara
 • Malaysia dilantik sebagai ahli suruhanjaya UNHCR dari 1993-1995
 • SUHAKAM ditubuhkan pada 1999
 
Negara yang mempunyai kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB
 • Amerika Syarikat
 • Rusia
 • United Kingdom
 • Perancis
 • China
 
Kesimpulan
 • Malaysia melihat masa hadapan dengan positif.
 • Wawasan yang merangkumi pelbagai perkara menjadi asas penting bagi menghadapi masa hadapan demi kesejahteraan penduduk.
 • Pada peringkat serantau, satu wawasan jelas dilakukan melalui Komuniti ASEAN mahupun kerjasama keselamatan makanan.