Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan dalam Menangani Cabaran Barat

8.4 Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan dalam Menangani Cabaran Barat
 
 
1. Kemakmuran Negeri
 
 
 
2. Melambatkan Peluasan Kuasa British

 

 • Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang Bagi Diri Terengganu membantutkan cita-cita British untuk meluaskan kuasa ke atas negeri Melayu
 • Kawalan undang-undang tubuh tersebut terhadap kedaulatan negeri dinyatakan dengan tegas bahawa pemerintah tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing
 • Tahun 1914: British hanya berjaya menempatkan Penasihat Am British di Johor selepas Sultan Abu Bakar mangkat dengan mendesak Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian British-Johor
 
Perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King Great Britain dengan Negeri Johor 1914
       
 
 • Bahawasanya adalah dianggap perlu bahawa Perkara III Perjanjian 11 Disember 1885 yang dibuat oleh Yang Teramat Mulia Frederick Arthur Stanley, Setiausaha Negara bagi Tanah Jajahan Baginda Queen, bagi pihak Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen Great Britain dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Johor hendaklah dimasuhkan dan Perkara yang lain menggantikannya.
 
     
Perkara III
       
 
 • Sultan Negeri dan wilayah Johor akan menerima dan menyediakan kedaiaman yang sesuai untuk seorang Pegawai British yang dinamakan Ketua Penasihat, yang akan ditauliahkan ke istana Baginda dan tinggal dalam Negeri dan wilayah Johor, dan nasihatnya mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua perkara yang melibatkan pentadbiran am negeri itu dan semua persoalan selain yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat orang Melayu.
 
     
 
3. Kemajuan Pendidikan

 

 • Penyediaan kemudahan pendidikan bukan menjadi keutamaan British
 • Tumpuan British adalah untuk mengeksploitasi sumber ekonomi negeri-negeri Melayu
 • British kurang memberikan perhatian kepada pendidikan terutama pendidikan wanita
 • Wanita dianggap tidak memberikan pulangan ekonomi kepada British
 • Desakan berterusan Raja-raja Melayu melalui Durbar mengenai kepentingan anak wantan membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negei Melayu termasuk sekolah perempuan
 
 
4. Penubuhan Rejimen Askar Melayu Diraja

 

 • Rejimen Askar Melayu ditubuhkan hasil insiatif: Yamtuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad ibni Yamtuan Antah, Sultan Perak Sultan Alang Iskandar, Undang Luak Rembau Dato’ Abdullah Dahan dan Raja Di Hilir Perak, Raja Chulan ibni Sultan Abdullah
 • Raja-raja Melayu dan pembesar Melayu mendesak melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak watan bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan negara
 • Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD)
 
 
5. Pegawai Tadbir Melayu
 
 
 
6. Mempertahankan Institusi Beraja